Klassenmanagement

 

Hoofdvakken

Maandtaak is een totaalmethode voor het primair onderwijs. Dit houdt in dat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in deze methode worden aangeboden. In tegenstelling tot veel andere totaalmethodes worden de vakgebieden wel apart aangeboden. Hierbij is gekozen om maandcyclussen te hanteren; vandaar de naam 'Maand-taak'. Ieder blok in Maandtaak bestaat uit vier weken. Iedere week wordt er een les behandeld uit de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde. De vierde week is een afrondings-, presentatie- en toetsweek. De overige opdrachten worden volgens de registratiekaarten afgewerkt.

Werkvormen

  • De leerstof kan klassikaal worden aangeboden d.m.v. een video en werkblad/boekje. (blauw)
  • De leerstof wordt klassikaal aangeboden. Daarnaast zijn er kinderen die tegelijkertijd hetzelfde of een vergelijkbare opdracht maken. (blauw+rood)
  • De leerstof wordt in drie groepen aangeboden. Hierbij maken de kinderen eerst niveau blauw of rood. Daarnaast wordt een extra opdracht gemaakt over hetzelfde thema (geel), door kinderen die een open opdracht aankunnen.
  • De leerstof wordt zelfstandig uitgevoerd. (blauw +, rood ++ of rood en geel +++)

    Voor een uitgebreide beschrijving bekijkt u de planning en organisatie.

Huiswerk en toetsing

Aan het eind van iedere aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuurles krijgen de kinderen een huiswerkblad om te leren voor de toets aan het eind van de maand. De werkbladen, antwoordbladen, huiswerkbladen, bronnen, toetsen en aanvullingen voor het digitale bord, vindt u bij iedere blauwe les in de handleiding. Zo heeft u altijd de juiste informatie bij de hand. De toets wordt aan het eind van iedere maand afgenomen. Hierin komt de leerstof van alle vakken aan bod, maar er kan door de leerkracht van tevoren een selectie worden gemaakt uit de vragen.

Verschillende niveaus

De lessen van Maandtaak worden aangeboden op drie verschillende niveaus. Afhankelijk van het niveau en de vaardigheden van de kinderen kan de leerkracht in overleg met de leerling een keuze maken welke leerlijn zal worden gevolgd.

  • Blauw (+): opdrachten zijn gesloten; werkbladen met afgebakende leerstof, afgewisseld met vragen en opdrachten. (onderwerp: de bever)
  • Rood (++): opdrachten zijn open en gaan over een vergelijkbaar onderwerp (bijvoorbeeld: de otter)
  • Geel (+++): opdrachten zijn geheel open en gaan over hetzelfde thema: (bijvoorbeeld: knaagdieren)

 

Pictogrammen

Alle lessen beschikken over een aantal pictogrammen. Hierdoor is de leerkracht in staat om in een oogopslag te zien of de les geschikt is om klassikaal te volgen, samen, of beter individueel kan worden gemaakt. Tegelijkertijd is te zien of er aanvullende materialen, computer of printer nodig zijn bij deze les.

Alleen werken mogelijk Samenwerken mogelijk
Klassikaal werken mogelijk Computer nodig
Printer nodig Materiaal nodig

 

Werkwijzers

In de rode en gele lessen wordt vaak gewerkt met werkwijzers. Aan de hand van de stappen die hierop beschreven staan, maken de kinderen zelfstandig of in tweetallen een werkstuk, muurkrant, houden een interview of bereiden een presentatie voor. In totaal zijn er 12 verschillende werkwijzers, die onder het kopje 'werkwijzers' en bij de desbetreffende lessen, worden aangeboden. 

Zoeken

Soms moet er gezocht worden naar bepaalde lessen. Dat kan eenvoudig door aan de rechterkant een zoekopdracht in te voeren.

knikkerbaan3

 

Begeleiding

Met de theorie van ontwikkelingsgericht onderwijs in ons achterhoofd, proberen we de kinderen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven gedurende het leerproces. Als de kinderen hulp nodig hebben om hun opdracht goed uit te voeren, krijgen ze hulp van (en dan ook in deze volgorde): de eigen buurman, de "beste" van de klas (hoeft zeker niet altijd de intelligentste te zijn) en de leerkracht. Het vergt enige oefening om deze werkwijze consequent toe te passen, maar uiteindelijk is iedereen er zeer mee gebaat. (Deze werkwijze werd mede ontwikkeld en toegepast met POVO-Driestar Educatief). Hierdoor wordt de leerling gestimuleerd om dezelfde opdracht de volgende keer zelfstandig uit te voeren en heeft de leerkracht zoveel mogelijk de handen vrij voor de coaching van de andere leerlingen.

 

Twitter

De #nieuwsbrief van #Maandtaak staat is verzonden. Wil je 'm voortaan ook ontvangen?https://t.co/ih0GCSaGOl https://t.co/ivUcfqhLQn

1177 dagen geleden

© 2012 - 2019 Van den Heuvel Educatief Disclaimer Sitemap Contact

Ontwerp: Pachdesign Realisatie: BOBE