Wat zeggen gebruikers en de media

 23 november 2015 - Week van de Mediawijsheid in Dubbele Punt

De mogelijkheden van de media zijn grenzeloos. Maar hoe werkt zij? Wat voor invloed heeft het op de mensen en wat kunnen ze ermee? Met hulp van ouders, opvoeders, leerkrachten, bibliotheken en mediacoaches ervaren kinderen de kansen van media. Ook zullen ze alert moeten zijn en een kritische blik nodig hebben om uiteindelijk te slagen voor MediaMasters 2015. Daarbij wordt gebruik gemaakt van chromebook, iPad, de digibord en vaste schoolcomputer. Ook de andere groepen besteden extra aandacht aan alle digitale software, zoals Rekentuin, Taalzee en Words&Birds (Engels), Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip en Maandtaak. Programma’s, waarbij de kinderen op hun eigen niveau leren, waarbij met oefensoftware ook thuis gewerkt wordt. 
-lees hier het hele artikel
 

25 september 2015 - CBS Vizier Steve Jobs school te IJsselmuiden

Voor stamgroep B en C maken we dit jaar gebruik van de methode Maandtaak. (www.maandtaak.nl)
 

18 september 2015 - In de schoolgids van CBS De Burcht te Heerenveen:

Bij de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie verweven in Maandtaak leren kinderen omgaan met internet. Door een gedifferentieerd aanbod van de lesstof kan elk kind zich ontwikkelen op zijn eigen niveau.
 

20 januari 2015 - Carola Stam - thuisonderwijs

Eén van onze kinderen heeft een auto immuun ziekte waarbij het soms periodes lang (weken / maanden) niet lukt om school te doen. Automatiseren is dan "weg", motoriek dusdanig aangepast dat hij niet kan schrijven (en veel tics heeft). En dan is het erg zwaar... hij wil wel school doen, is erg leergierig, maar veel dingen lukken gewoon niet meer.
Daarbij heeft hij dan 1 op 1 begeleiding nodig om stapje voor stapje aan de hand genomen te worden. In tijden dat het wel goed gaat is dit totaal anders. Dan is het een erg zelfstandige jongen die makkelijk school doet.
In mijn zoektocht naar "wat dan wel" mogelijk is, in de zware weken kwam ik bij maandtaak aan. Vorig jaar had ik er al eens naar gekeken maar dacht toen "nee, vast niet".
Nu dus op een moment dat het echt niet goed ging, aangevraagd...
En hij heeft er van genoten afgelopen maand. Hij is er mee aan de slag gegaan, heeft dingen gelezen, kon alles op de computer doen en alles stap voor stap.
Zelfstandig! Hij heeft gelezen over vogels, tsunami's, heeft een parachute gemaakt, kerststukje en meer. En allemaal tijdens de schooltijden die we aanhouden. En daarbuiten :-) Het was een zegen voor hem en voor ons!
En zijn oudere zus en jongere broers deden mee :-)
Thuisonderwijs is geweldig gaaf! Maar ook prijzig... Daarom is dit extra fijn!
We zullen er goed gebruik van maken.

28 november 2014- een oriënterende school via de mail:

"Ik heb gelezen dat jullie de methode "Maandtaak" gebruiken.
Wij zijn bezig met een eerste oriëntatie voor een nieuwe methode wereldoriëntatie.
Daar valt "Maandtaak " ook onder.
Wat zijn jullie bevindingen? Hoe ervaren jullie deze methode?"

Mieke Meulenbroek:   (De Bron - Veenendaal)
"Een korte reactie op jouw vraag, ik kan er namelijk heel veel en heel lang enthousiast over vertellen: Ik geniet! Ik heb een combinatie groep 3/4/5, waarbij ik met groep 5 op vrijdag middag werk met maandtaak. Ik maak gebruik van de maandplanningen (voor de leerlingen) en de 3 niveau-groepen.
 
Deze methode biedt mij alles om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, geeft me de mogelijkheid om heerlijk verhalen te vertellen en echte instructie te geven en daarnaast ook de mogelijkheid om leerlingen (deels) zelfstandig te laten werken. Deze methode biedt allerlei handvatten om extra materialen en beelden bij je lessen te laten zien. Alles waar je zelf nog naar op zoek moest om een leuke aardrijkskunde of geschiedenisles te geven, is hier bij elkaar gebundeld in een super methode!
Daarnaast biedt het voor de leerlingen die veel of wat extra’s aan kunnen, veel leuke gevarieerde opdrachten. Een deel van deze opdrachten is trouwens ook leuk om een keer aan te bieden bij de blauwe groep, zij het dan wat meer gestuurd en leerkrachtgebonden.
 
Wat mij betreft zouden de repetities nog wat moeilijker mogen, zeker voor de rode en gele groep. Aan de andere kant hebben zij weer een heel proces te doorgaan in zo’n maand periode, dus ik kan bij hen heel goed proces beoordelingen geven en dus niet alleen een productevaluatie!
Ik wens jullie succes met alle overwegingen om te komen tot een goede keus! Ik raad Maandtaak zeker aan!"

29 november 2014 - OBS De Oosterenk - Zwolle

 
 
“We zijn nu alweer een tijdje bezig met de nieuwe methode voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Groep 5 bij juf Mayke is erg enthousiast en gaat elke vrijdagmiddag weer met plezier aan de slag met Maandtaak. De leerlingen mogen in tweetallen op de computer aan de slag om de vragen te beantwoorden. Andere leerlingen doen dit op papier met behulp van informatieve boeken. Zo zijn alle leerlingen actief op een leuke manier bezig met het invullen van de vragen, die behoren bij het desbetreffende onderwerp. Elke maand is er een nieuw thema. In de maand september hebben we het gehad over het thema “De Boerderij”. Met aardrijkskunde hebben we geleerd welke verschillende boerderijsoorten er bestaan en waar deze staan, en met geschiedenis hebben we het onder andere gehad over het Melkmeisje. We leren met Maandtaak om samen en zelfstandig te werken. Dit hebben we gedaan door onder andere een poster te maken over het onderwerp. De leerlingen waren zo enthousiast dat ze ook spullen en informatie van huis meenamen.”
 

10 november 2014 - Huiswerkblad intensieve veeteelt

Op de site van de Nederlandse Varkenshoudersvakbond is een gedateerd huiswerkblad van Maandtaak (versie van bijna drie jaar geleden) over de intensieve veeteelt gekopieerd en genoemd als voorbeeld van het meldpunt van valse leerstof. Het zou dan gaan over lesstof waarin de kinderen op een andere manier worden geïnformeerd over de veeteelt dan men vanuit het belang in de vleessector graag zou zien. 
In februari 2013 werd het toen actuele huiswerkblad over de intensieve veeteelt in de media besproken nadat Tweede Kamerlid Mevr. Lodder kamervragen   had gesteld over de inhoud van deze les. Deze kamervragen waren tot stand gekomen nadat een kennis van mevr. Lodder vanuit de varkenshouderssector twijfels had over de stellige feiten die werden genoemd over de dieren in de intensieve veehouderij in het toenmalige huiswerkblad. (Maandtaak versie 2012). 
De kamervragen werden namens het Ministerie van O.C. en W. en Economische Zaken beantwoord door staatssecretaris Dekker. Ook is er persoonlijk contact geweest met de ambtenaren van genoemde ministeries. In de handleiding van Maandtaak wordt aangegeven dat de les moet worden gecombineerd met boerderijbezoek, of  klassenvisitatie van een veehouder. Mede hierop gaf staatssecretaris Dekker het volgende antwoord: "Op deze manier kunnen scholen een breed beeld schetsen van de huidige moderne landbouw." Door de ambtenaar van het ministerie van O.C. en W. werd aangegeven dat de opgesomde feiten de kwetsbare kant van de dieren belichtte. Door aanvullingen met feiten van de kant van de veehouder zou het huiswerkblad meer in evenwicht zijn. Deze overweging heeft ons doen beslissen om het oude huiswerkblad in februari 2013 de eerste versie aan te passen en te kijken of er een meer gebalanceerde afspiegeling van de moderne veeteelt zou kunnen worden bereikt.
Bekijk het actuele huiswerkblad over de moderne veeteelt (Maandtaak versie 2014)
 

Des te meer schetste het onze verbazing dat de NVV (Nederlandse Varkenshoudersvakbond) een meldpunt heeft geopend, waarbij het huiswerkblad van Maandtaak als voorbeeld werd genomen voor 'valse lessen'. Zonder hierover van tevoren in overleg te zijn geweest, werd een oud huiswerkblad vrij op het internet gezet. Dit tegen de afspraken van de uitgever. Vervolgens is er geen mogelijkheid geweest om te reageren op het artikel dat geplaatst is in de Volkkrant hieromtrent. Er heeft dus geen hoor en wederhoor door de Volkskrant en NVV plaatsgevonden. In de derde plaats is er op de site een verouderde les geplaatst waarbij wordt verondersteld dat deze op dit moment onderdeel uitmaakt van Maandtaak. Dat is dus al bijna twee jaar niet meer het geval. Het huiswerkblad is inmiddels al met verschillende nieuwe versies aangepast en uitgebreid met de digitale lessenserie over de moderne veeteelt van www.veeteelt.nu.

Laatste update: er is op 11 november 2014 een mail verstuurd naar de NVV, waarbij de NVV het verhaal onzerzijds heeft kunnen lezen. Hierop hebben wij op 23 januari 2015 de reactie gehad dat zij op de hoogte zijn dat er inderdaad in 2013 al een nieuw huiswerkblad is uitgegeven, waarin de moderne veeteelt evenwichtig wordt behandeld. Hiervan wordt vanaf nu melding gedaan op de site van de NVV. Maandtaak heeft aangegeven dat er dus geen aanleiding is om naar het huiswerkblad over de moderne veeteelt te verwijzen dat al twee jaar geleden is vervangen en wij eigenlijk mogen verwachten dat de melding van Maandtaak op de site van de NVV wordt verwijderd. Hierop hebben we tot op heden nog geen reactie ontvangen.
 

26 september 2014 - Veenendaal

“Na bijna 1 maand maandtaak erop te hebben zitten, wil ik je toch even laten weten dat ik geniet!!! De maand september heb ik voor iedereen blauw gedaan. Ik heb nu net alles uitgezocht voor oktober en ik ga morgen (na de toets van september) starten met de AK les en nu op 3 niveaus. Ik ben heel benieuwd! De kids genieten zo van dat zelfstandig plannen en zelfstandig werken. Bij het onderdeel natuur van september (zuivel) zijn we heerlijk naar ons buurtsupertje geweest, om te kijken wat zuivel is. Morgen sluiten we het geheel af met verantwoorde zuivel ‘puddingbroodjes’.” Juf Mieke Meulenbroek groep 4/5; Hervormde Basisschool De Bron -Veenendaal

28 mei 2014 - de ideale school (Hogeschool Windesheim - Zwolle)

8 PABO studenten hebben de opdracht gekregen om de ideale school te ontwerpen. Het ontwerp van de school is zo gemaakt dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op 28 mei stonden zij met het ontwerp van de school op de scholenmarkt van Hogeschool Windesheim te Zwolle. De ideale school maakt voor de vakken van wereldoriëntatie gebruik van de methode Maandtaak.

 
"Ieder blok in Maandtaak bestaat uit vier weken. Iedere week wordt er een les behandeld uit de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde. De vierde week is een afrondings-, presentatie- en toetsweek. De lessen worden aangeboden op verschillende niveaus, wat wij als school zeer belangrijk vinden, zodat de leerlingen op hun eigen niveau kunnen leren."
-lees verder op de site van de ideale school
 

7 maart 2014 - In het inspectierapport van basisschool Inaya uit Tilburg wordt het gebruik van Maandtaak als positief beoordeeld.

"In de documenten is een opsomming opgenomen van leerbronnen die betrekking hebben op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en de kennis over en kennismaking met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Uit verslagen, projecten en documenten blijkt dat de school daadwerkelijk invulling geeft aan deze onderwerpen. De concretisering vindt plaats binnen de reguliere schoolvakken en tevens in de vorm van projecten, excursies en bezoeken. In Maandtaak is ruimte gepland voor onderwerpen op dit deelgebied. Leerlingen kunnen daarmee ook eigen interesses volgen."
 
Conclusie van de inspectie van het onderwijs: "De basisschool  voldoet daarmee aan de eis dat de inrichting van het onderwijs voldoet aan het wettelijk voorschrift op grond van artikel 1a1 lid 1 onder a van de Leerplichtwet 1969, alsmede aan de criteria bedoeld in artikel 8 derde lid WPO."
 

17 januari 2014 - Juf Shanna over Maandtaak

Je kent het wel: een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, en met een beetje ‘mazzel’ ook nog een deel techniek erbij. Je hebt je kast propvol liggen met verschillende methodes. In de bovenbouw werk je veel minder gericht rond een bepaald thema dan bij bijvoorbeeld de kleuters. De zaakvakken worden over het algemeen apart gegeven en dat betekent meestal dan ook dat je niet rond (verschillende) thema’s werkt. De methode Maandtaak kan je iets anders bieden, namelijk alle zaakvakken rond één bepaald thema!
 

6 december 2013 - De Dubbele Punt in Aartswoud

Een van de groepen had als onderwerp Zuid-Afrika en daarbij viel de naam Nelson Mandela veelvuldig. Uitgerekend gisteren was er de presentatie van de maandtaak. Veel ouders stelden gisteren dan ook vragen over Nelson Mandela. Volgens ict-coördinator Frans Langedijk van De Dubbele Punt 'puur toeval dat het zo gelopen is'. ,,Maar het bewijst wel dat je met projecten heel dicht bij de actualiteit zit en dat stimuleert zowel ouders als leerlingen.''
-lees verder op de site van het Noordhollands Dagblad
 

23 oktober 2013 - Linda Willemsen van site www.klasvanjuflinda.nl

"Ik kan Maandtaak echt aanraden, zeker omdat ik er zelf mee heb gewerkt. Het is een hele leuke en effectieve manier om de zaakvakken te geven. De methode dekt de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. Je kunt een gratis proefmaand aanvragen om te zien of Maandtaak iets voor jouw groep of school is."
 

30 juli 2013 - Hugo van der Veen van itslearning

"De methode Maandtaak is inderdaad een prima methode voor wereldoriëntatie. Toen ik de methode zag vond ik dat er wel vaak "print hier..." te zien was. Dit is op te lossen door de content van maandtaak aan itslearning te linken. We zijn daarom een samenwerking gestart met Maandtaak zodat de methode bijna volledig digitaal aangeboden kan worden.
Door de enorme besparing in kosten voor boeken en werkboeken kan het digitale leerplatform ook makkelijk aangeschaft worden."
 
Laatste update: inmiddels heeft Maandtaak zelf de voorzieningen getroffen om de leerlingen in een digitale omgeving te laten werken.
 

10 juni 2013 - Basisschool It Limieren-Tytsjerk

"We gebruiken maandtaak met erg veel plezier en we blijven het ook in het nieuwe schooljaar gebruiken!  We maken veel reclame voor jullie methode!" In deze presentatie kunt u hoe It Limieren Maandtaak heeft geïntegreerd in haar onderwijs.In onderstaand fotoboek ziet u hoe de kinderen op deze school in de praktijk werken met Maandtaak. 

-Bekijk het fotoboek: http://itlemieren.nl/fotoboek/9478/

2 mei 2013 - Basisschool Zeppelin uit Barendrecht:

"De blauwe lessen worden als waardevol ervaren. De opbouw van de les, met allerlei
ondersteunde materialen vergroten de betrokkenheid. De teksten en opdrachten
zijn goed te lezen en te maken, ook door onze zwakke broeders. Door de
hoeveelheid aan foto's, film, extra lessen, kun je een thema diepgang geven."

7 jan 2013 - Station to station over Maandtaak

"In december was ik op bezoek op een school in Noord-Holland waar men gebruik maakt van de methode Maandtaak: een online methode voor wereldoriëntatie voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8), die de vakgebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Ook voor Techniek, Natuurkunde en Handvaardigheid zijn lessen beschikbaar. De methode is ontwikkeld rond de kerndoelen voor het PO."

-lees het hele artikel

OBS de Klimroos wint de provinciale onderwijsprijs 2013

De Klimroos is winnaar van de provinciale onderwijsprijs van 2013, voor hun project "De zaakvakken LOS", waarbij de Maandtaak ook wordt ingezet. We feliciteren hen hiervoor van harte en hopen met hen dat ze ook de genomineerde zullen worden van de landelijke onderwijsprijs. "De "traditionele" uitgevers komen nog niet los van het traditionele boek of hebben het boek gedigitaliseerd en laten vervolgens alsnog een verwerking plaats vinden  in een werkboekje. Dit traditionele beeld van een leerkracht voor de klas die een (digitale) les voordraagt, waarna de kinderen individueel gaan verwerken, strookt niet met dat wat de toekomstige maatschappij van het kind vraagt."

-Kijk hier om te zien hoe Maandtaak wordt ingezet op o.b.s. De Klimroos in Utrecht.

maandtaak bovenkant

Basisschool De Dubbele Punt werkt sinds cursus 2012-2013 op de IPad met Maandtaak

"Het paradepaardje. Met ingang van dit schooljaar zijn wij gestart met het aanbieden van de zaakvakken(aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie en andere wereldoriënterende vakken) via de digitale methode Maandtaak. Dit vereiste een andere aanpak van de leerkracht, meer begeleidend en coachend, maar ook mobiele werkplekken. Vandaar dat wij Ipads aangeschaft hebben. Uniek in Noord-Holland en wij verwachten ook dat andere scholen later in het jaar bij ons op bezoek komen om te kijken hoe alles werkt. De ouders vonden het allemaal heel interessant en wensten eigenlijk dat ze zelf weer naar de basisschool mochten om met dit materiaal te werken!"

-Lees meer in : Het Noord-Hollands Dagblad en de papieren krant.

In Tilburg wordt inmiddels uitgebreid met Maandtaak gewerkt.

Lees zelf in de lokale krant wat de ervaringen zijn op basisschool De Vijf Hoeven. "In samenwerking met MAANDTAAK is op De Vijf Hoeven een pilot gestart van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie in groep 7. De kinderen werken nu twee aan twee achter een minilaptop en de leraar geeft ze een onderwerp om vragen over te beantwoorden. Ze zullen tijdens de les meer door de leerkrachten worden gecoacht, dan dat er daadwerkelijk sprake is van kennisoverdracht van de leerkracht. Ze zoeken zo de kennis zelf op. Een hele andere manier van les krijgen. Erg enthousiast vertelt Peter de Beer over deze nieuwe methode. “Dit stimuleert de kinderen in de les. Ze mogen iets uitzoeken wat ze leuk vinden, hierdoor is de betrokkenheid bij dat vak veel groter en blijft het beter hangen.”

Jan van Vugt, Leerkracht groep 7/8, Burgemeester Verschoorschool te Sleeuwijk

"Als leerkracht van een combinatiegroep 7/8 ben ik dit schooljaar van start gegaan met Maandtaak. Dit vooral omdat het steeds "heen en weer" switchen tussen beide groepen bij Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur mij tegen begon te staan. Maandtaak is de ideale oplossing voor dit "probleem". Het is een digitale methode waarbij de leerlingen, vaak na een gezamenlijke start, geheel zelfstandig en op eigen niveau aan de slag kunnen. De leerlingen zijn snel gewend aan de opbouw en leren met overzichtelijke stappenplannen verschillende verwerkings- en presentatievormen te hanteren. Naast de standaard werkbladen maken ze prachtige muurkranten, folders, PowerPoint presentaties enz. Verder is een groot voordeel dat de stof op drie niveaus wordt aangeboden, waardoor elk kind op zijn eigen niveau kan werken. Ook de toetsen zijn hierop aangepast. Dit is nog niet alles want voor de leerkracht zijn kant en klare huiswerkbladen beschikbaar, aftekenlijsten en een overzichtelijke handleiding. Na ruim een maand met Maandtaak gewerkt te hebben ben niet alleen ik laaiend enthousiast maar hebben vooral de kinderen ontzettend veel leerplezier. Veel leerlingen loggen zelfs thuis in om werkstukken verder af te maken en te verfraaien. Dit is werkelijk een verrijking voor het onderwijs en dat voor slechts 50 euro per groep.

Van de site "Techniekcoach

"Erik van den Heuvel - leerkracht op de Engelenburgschool in Veenendaal liep in zijn combinatiegroep 7/8 vaak tegen momenten op waar het spaak liep met de aandacht die de kinderen zouden moeten krijgen en de tijd die hiervoor beschikbaar was. Ook was het organisatorisch vaak onmogelijk om kinderen die klaar waren met leerstof, extra leerstof aan te bieden, aansluitend bij hun ontwikkeling. Opdrachten zijn er genoeg te vinden, maar probeer maar eens tijd te vinden om deze te zoeken. Hij bedacht zelf een oplossing: Maandtaak."

Van een ouder

"Zaterdags gaat mijn zoon mee naar de zaak. Daar doet hij dan ook zijn huiswerk. Vaak zie ik hem heen en weer lopen, opstellingen maken met lampen, loopt hij weer terug van de printer en gaat weer door achter de computer. Toen hij 's middags naar huis was heb ik even gekeken wat hij nu eigenlijk aan het doen was. Het kostte me een uur, want ik kon niet stoppen om voor zijn opdracht voor techniek een nog betere oplossing te bedenken!" "Meester dit is mooi onderwijs!"

Van de schoolleider van de Jenaplanschool te Diemen

"Wat een prachtige site en een goed initiatief!"

G.R. van Barneveld-Blankespoor

Afdelingsleider Leerjaar 1 vmbo, CSV Veenendaal. "Mijn complimenten!!!!! Ik heb net naar de leerhuisvoorzitters jouw maandtaak.nl als gouden tip doorgegeven. Wat ziet het er prachtig en professioneel uit. Ik hoop van harte dat ze er gebruik van zullen maken."

Jan van der Poel

Voorzitter van de Stichting Primair Onderwijs Zwartewaterland Digitaal en algemeen directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Hasselt: "Deze site is een goed voorbeeld hoe diverse methodieken (techniek, geschiedenis etc.) in het onderwijs geïmplementeerd worden binnen een zelfstandig digitale leeromgeving. Door de eenduidige opbouw is het systeem laagdrempelig en gemakkelijk te gebruiken door de minder ICT-vaardige leerkrachten. Juist het weinig gebruiken van links, maar het daadwerkelijk opnemen van de bladen heeft een grote meerwaarde doordat het risico's van dode links wordt geminimaliseerd. Daarnaast is de kracht van het systeem te vinden in het feit dat kinderen thuis verder kunnen werken; onderwijs en ontwikkeling stoppen niet om 15.30 uur. Wanneer je kinderen zo gemotiveerd kunt krijgen dat ze vol energie thuis verder gaan, doe je het m.i. goed! Wel vraagt het van de webmaster energie om alles blijvend aan te laten sluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs. Daarnaast vraagt het ook van de leerkracht competenties om het uiteindelijke product reeel te kunnen beoordelen en zich niet alleen te verlaten op het LVS. Ook is het zaak om na te denken hoe kinderen door kunnen groeien naar een hoger niveau!"

Twitter

De #nieuwsbrief van #Maandtaak staat is verzonden. Wil je 'm voortaan ook ontvangen?https://t.co/ih0GCSaGOl https://t.co/ivUcfqhLQn

1116 dagen geleden

© 2012 - 2019 Van den Heuvel Educatief Disclaimer Sitemap Contact

Ontwerp: Pachdesign Realisatie: BOBE