Veel gestelde vragen

1. Voor wie is deze methode bedoeld?

Maandtaak is bedoeld voor het Nederlandstalig Primair Onderwijs. Deze methode dekt de kerndoelen voor het onderwijs voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en de natuur. Tevens zijn de vakken techniek, natuurkunde en handvaardigheid verwerkt, zodat de methode uit een totaalaanbod van zaak- en praktijkvakken bestaat. Maandtaak kan ook worden ingezet in landen waar Nederlands onderwijs wordt aangeboden, waar met een internetverbinding een doorgaande leerlijn kan worden aangeboden.

2. Hoe kan Maandtaak het niveau van een hele klas dekken?

De methode bestaat uit drie niveaus. De gele leerlijn (+++) is voor de kinderen die meer dan gemiddeld leerstof eigen kunnen maken, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en minimale begeleiding nodig hebben. De rode leerlijn (++) is voor de gemiddelde leerling, die redelijk zelfstandig werken kan, beschikt over een gemiddelde werkhouding en IQ. De blauwe leerlijn (+) is speciaal toegerust voor kinderen die meer moeite hebben met het zoeken van goede informatie. Daarom wordt er gewerkt met 120 werkbladen (bestaande uit 4 tot 12 pagina's) met gesloten opdrachten.

3. Een link werkt helemaal niet. Kan ik dit ergens doorgeven?

Heel graag; teveel sites die in principe interessant zijn, blijken in de praktijk tegen te vallen door dode linken of onderhoudsachterstand. Doordat we zelf dagelijks met de Maandtaak werken, zijn we zelf ook gebaat bij het actueel houden van de informatie en voorkomen van dode links. We hebben, om dit zo adequaat mogelijk te doen, een overzichtslijst gemaakt, met daarin alle links per maand, gerubriceerd per groep. Mocht u ondanks dat een dode link tegenkomen, dan wordt u uitgenodigd deze te melden via Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

4. Hoe worden de leervorderingen bijgehouden?

Via de registratieformulieren die de kinderen gedurende de maand moeten invullen, kan de leerkracht de vorderingen volgen. Op dit formulier kan worden genoteerd wat de leerlingen hebben geleerd en hoe ze het hebben gedaan. Alles wordt in een hechtmapje of in een digitaal portfolio verzameld en evt. (aan het eind van de maand) individueel besproken. Daarnaast zijn er iedere maand toetsen. Deze zijn opgebouwd uit de onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Daarnaast worden ook de zelfstandig verwerkte vakken, waarin de kinderen zich hebben verdiept, getoetst. Er kan ook voor worden gekozen, om alleen de toetsen af te nemen.

5. Hoe werkt de beoordeling?

De leerkracht is op de hoogte van de opdrachten en de leerinhoud per opdracht. Gedurende de maand heeft de leerkracht het proces van de leerlingen gevolgd. Hierbij wordt gelet op de condities; samenwerken, voorbereiden, verslaglegging etc. Aan het eind van de maand wordt vooral gekeken naar de leerstof. Hebben de kinderen de aangeboden en verwerkte leerstof eigen gemaakt. Dit wordt gecontroleerd a.d.h.v. een toets. Tevens wordt gelet op de uitvoering van de werkstukken, presentaties en verslagen. Voor de leerkracht is van iedere toets een antwoordenblad beschikbaar in de handleiding.

6. Welke garantie heb ik dat groep 5, 6, 7 en 8 het hele jaar kunnen werken op deze site?

Aan het begin van ieder jaar worden de wachtwoorden veranderd. Deze kunnen via Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. worden aangevraagd. Gedurende dat cursusjaar zal alles in het werk gesteld worden om de site voor alle gebruikers beschikbaar te houden. Daarnaast wordt er maandelijks op dode links gecontroleerd. Externe factoren die van invloed zijn, alszijnde een server van provider Hosting2go, hebben we niet in de hand. Tot nu toe is de site echter nog nooit uit de lucht geweest.

7. Hoe kan ik Maandtaak inzetten op onze school?

Maandtaak kan op verschillende manieren worden ingezet. Er zijn scholen die Maandtaak gebruiken als totaalmethode voor de zaakvakken. Er zijn ook scholen die gebruik maken van Maandtaak als verrijkingsstof naast een bestaande methode. Hierbij maakt een gedeelte van de leerlingen bijvoorbeeld gebruik van Maandtaak tijdens het zelfstandig werken. Daarnaast is er de mogelijkheid om alle kinderen zelfstandig te laten werken, de les frontaal aan te bieden met het digi-bord, of een mix van beiden. Uitgebreide beschrijvingen vindt u in het overzicht plannen en organisatie in de handleiding van de lessen.

8. Wat is een goed moment om over te gaan op Maandtaak?

In de eerste plaats is het verstandig om een proefmaand aan te vragen. Hierbij krijgt u een goed idee hoe de methode in elkaar zit. Als dit goed bevalt kunt u het beste zelf inschatten of implementatie in een keer haalbaar is, of dat u liever eerst ervaring opdoet, naast een bestaande methode. Maandtaak is prima in één keer in te voeren, omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn om mee te werken. Daartegenover staat wel, dat de leerkracht op de hoogte moet zijn van deze mogelijkeden die te vinden zijn in de handleiding bij iedere les bij planning en organistatie.

9. Hoe kan de leerkracht de les goed voorbereiden?

Iedere les is van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur is gekoppeld aan een handleiding. Deze handleiding is voor iedere leerkracht beschikbaar bij het aangaan van een licentie en na aanvraag van een proefmaand. In de handleiding vindt u verder de lesopbouw, antwoordenbladen, registratieformulieren, toetsen, huiswerkbladen, vertellingen, bouwplaten, kleurplaten, andere bronnen, andere lesideeën en suggesties voor gebruik van het digitaal schoolbord.

10. Hoe kan ik garanderen dat iedere leerling de leerstof ook werkelijk aangeboden heeft gekregen?

In de handleiding is voor iedere les een huiswerkblad aanwezig. In het huiswerkblad wordt een samenvatting gegeven van de blauwe les. De stof uit de rode en gele methode kan soms een andere inhoud hebben. Doordat de leerlingen het huiswerkblad thuis moeten leren, is de minimale stof voor alle kinderen hetzelfde. Dit wordt dan ook getoetst.

11. Kunnen wij ook een proefpakket aanvragen?

Om de kosten voor de scholen zo laag mogelijk te houden hebben we ervoor gekozen geen papieren versie te versturen of onderdelen via een drukker te publiceren. Middels een proefmaand kan een school prima zien wat de Maandtaak inhoudt, omdat alles beschikbaar is gedurende een maand. Daarnaast zijn er verschillende stappenplannen aanwezig, waarin duidelijk omschreven staat wat er komt kijken bij een eventuele implementatie van de methode.

12. Hoe kunnen we zorgen voor een zorgvuldige implementatie?

Maandtaak is een totaalmethode die natuurlijk uit verschillende onderdelen bestaat. Om het één en ander goed inzichtelijk te maken hebben we een stappenplan voor implementatie ontwikkeld. Hiermee kunt u in één dagdeel alle belangrijke keuzes en toepassingen afwegen en vastleggen, zodat voor iedereen duidelijk is hoe de Maandtaak ingezet gaat worden in de school.

13. Is Maandtaak geschikt voor de IPad?

De hele methode kan gebruikt worden op de IPad. Veel video's die gebruikt worden zijn tegenwoordig ook te openen op de IPad; ook de video's van Beeldbank-Schooltv. De Maandtaak is een digitale methode en mede ontwikkeld om mee te groeien met de moderne media.

14. Hoe kom ik bij de lessen van de volgende maand?

Aan het begin van een nieuwe maand, worden de lessen automatisch vervangen. Als u eerder gebruikt wilt maken van de lessen van de nieuwe maand, kunt u deze alvast opzoeken via het keuzevak, bij de lessen die u aan de rechterkant ziet, na het inloggen. Na het invullen van de vakjes kunt u met het onderste vakje uw keuze bevestigen. Hierna gaat u direct naar de gekozen les.

15.Welke kinderen mogen welke kleur maken? Hebben jullie hier tips voor?

  • Blauw: kinderen met onderwijsbehoefte: korte concentratieboog, vaste structuur, gesloten opdrachten, behoefte aan tijdsafbakening, instructie-afhankelijk (of E-D-C laag kinderen)
  • Rood: kinderen met onderwijsbehoefte: langer zelfstandig kunnen werken, grotere concentratieboog, minder vaste structuur, open opdrachten, behoefte aan tijdsafbakening, behoefte aan coaching (of B-hoog C kinderen)
  • Geel: kinderen met onderwijsbehoefte: lang zelfstandig kunnen werken, grote concentratieboog, biedt zichzelf structuur en discipline, open opdrachten, behoefte aan tijdsafbakening, minder behoefte aan coaching, meer behoefte aan eigen keuze en verdieping. (of A kinderen)

 

16. Wat kunnen we doen als een kind met een opdracht van een bepaalde kleur klaar is?

Kinderen die klaar zijn, kunnen de andere opdrachten van het registratieformulier maken. Geel heeft de meeste opdrachten, aan het eind is er ook altijd een vrije keus-opdracht. Pas op met herhaling van een andere kleur. Dan liever geel, zodat meestal een ander onderwerp uit hetzelfde thema gekozen kan worden.

17. Zijn er bij alle vakken huiswerkbladen?

Bij de basisvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn aparte huiswerkbladen in groep 7 en 8. In groep 5 en 6 staan deze samenvattingen op één huiswerkblad per maand.

18. We missen de complete handleiding bij AK, GS en NA geel en rood.

De handleidingen van blauw dekken de lessen die klassikaal gegeven kunnen worden. De overige lessen worden individueel gemaakt. Om het overzicht te houden is ervoor gekozen om de andere kleuren geen losse handleidingen mee te geven. De blauwe leerdoelen worden weer teruggevonden in de huiswerkbladen die door alle kinderen worden geleerd.

19. De doelen van blauw komen niet altijd overeen met de vragen in de toetsen. Wordt hier nog aan gewerkt?

De toetsen zijn eerst ontwikkeld. De handleidingen zijn hier bij geschreven. Het is de bedoeling dat de (huis)werkbladen, leergesprekken en video’s gezamenlijk de leerdoelen dekken.

20. Bij TE, HA, MA, GG, IOE en VK staan geen doelen, ook geen handleiding. Wordt dit nog geplaatst?

Nee, de handleidingen blijven beperkt tot de lessen ak, gs en nat (blauw). Dit zijn de lessen die klassikaal gegeven kunnen worden en ook een overzichtelijke organisatie vergen. De overige lessen wijzen zich vanzelf a.d.h.v. werkwijzer of werkblad.

21.In de huiswerkbladen staan letterlijk de vragen en antwoorden van de toets. Gaat dit niet het doel van maandtaak voorbij? (het letterlijk stampen van vragen en antwoorden). We missen de inzichtvragen uit de toetsen van onze vorige methodes.

We hebben de toetsen zo gemaakt dat alle kinderen hier met leren een voldoende voor kunnen halen. Daarnaast kunt u er als school voor kiezen om de extra opdrachten (mondeling?) te beoordelen naar gelang het niveau van het kind. De kinderen die meestal rood en gele opdrachten maken, krijgen door hun open opdrachten al veel inzicht mee. Er zijn tegenwoordig ook methodes zonder huiswerkbladen en toetsen. Wij hebben ervoor gekozen om de basisfeitenkennis op deze manier te toetsen.

22.Hoe kunnen we rapporteren naar ouders?

Iedere school kan zijn eigen keuzes hierin maken. Het onderdeel wereldoriëntatie kan worden samengenomen als u alleen op de toetsen beoordeelt. U kunt echter ook inzichtelijke mondelinge vragen stellen aan de kinderen van rood en geel. Waarschijnlijk zult u ook gebruik maken van topo. U kunt ervoor kiezen de onderdelen van Ak hiermee te combineren, zodat u toch alle losse vakken los kunt beoordelen. Presentaties en mondelinge beurten kunnen meegeteld worden voor mondeling taalgebruik.

23. Worden er nog onderdelen op de site gezet, omdat deze nog in ontwikkeling is?

Binnenkort wordt het prikbord voor de kinderen gelanceerd. Dit wordt een pagina waar een kind van een school zijn werk-ervaringen mag delen met andere maandtaakgebruikers. De leerkrachten krijgen de beschikking over een zoekmachine, zodat bepaalde lessen op onderwerp gevonden kunnen worden. De werkwijzers zullen in de toekomst van een video en concept voorzien worden, zodat de kinderen goed begrijpen en weten wat de bedoeling is. Daarnaast worden alle opdrachten en onderdelen die nu nog niet soepel werken gefine-tuned. Bij voldoende interesse wordt er gekeken naar de mogelijkheid van text to speech (voor dyslectische kinderen etc.) Tenslotte komt er nog een sitemap, waardoor iedereen snel weet waar de bestanden staan.

24. Hoe kan ik leesondersteuning en andere handigheidjes gebruiken op de IPad?

Op de IPad bestaat de mogelijkheid om geselecteerde tekst uit te latenspreken. Deze optie staat standaard uitgeschakeld. In deze video kun je zien hoe kinderen met dyslexie de IPad kunnen gebruiken om de tekst te laten voorlezen. Je vindt hier trouwens nog veel meer tips om met de IPad in de klas te werken.

25. Hoe leer ik mijn kinderen veilig om te gaan met internet en de moderne media?

Kennisnet heeft prachtige lessen ontwikkeld om de kinderen goed om te leren gaan met de mogelijkheden in deze tijd. De sterke punten, maar ook de valkuilen komen aan bod. Het materiaal is vrij te gebruiken en vindt u op  http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl/leerkrachten/lespakket

Twitter

De #nieuwsbrief van #Maandtaak staat is verzonden. Wil je 'm voortaan ook ontvangen?https://t.co/ih0GCSaGOl https://t.co/ivUcfqhLQn

1116 dagen geleden

© 2012 - 2019 Van den Heuvel Educatief Disclaimer Sitemap Contact

Ontwerp: Pachdesign Realisatie: BOBE